Rejestracja VAT-UE - nowa grupa podatników

Od stycznia 2010 roku, obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT UE i posługiwania się prefiksem PL przed numerem NIP w transakcjach wewnątrzwspólnotowych, objął kolejne dwie grupy firm. Dotyczy to podatników, którzy dokonują:

  • transakcji nabycia usług świadczonych przez podmioty nie mające siedziby w Polsce (WNT). Usługi takie z zasady opodatkowane są w kraju usługobiorcy (poza wyjątkami wymienionymi w art. 28d, 28e, 28f, 28g, 28i i 28j), więc nabywca zobowiązany jest do naliczenia i odprowadzenia podatku VAT;
  • transakcji sprzedaży usług firmom zarejestrowanych jako podatnicy podatku VAT na terenie UE.

Firma nie musi składać nowego zgłoszenia, jeśli jest już zarejestrowana jako podatnik VAT UE z tytułu dokonywanych dostaw lub nabyć towarów.

Obowiązek rejestracji dotyczy zarówno podatników VAT czynnych jaki i firm nie będących podatnikiem VAT, ale zamierzających wykonywać powyższe czynności. Rejestracji można dokonywać od 1 grudnia 2009 we właściwym US na formularzu VAT-R.

Podatnicy VAT czynni, którzy składają formularz VAT-R jako aktualizację danych, powinni zaznaczyć następujące pola:

  • pole 4.2
  • pole 8.1
  • pole 59
  • pole 62

oraz wypełnić część B.1 i B.2.

Podatnicy, których nie obejmuje obowiązek rejestracji jako podatnicy VAT czynni, powinni złożyć formularz VAT-R jako formularz rejestracyjny i zaznaczyć poniższe pola:

  • pole 4.1
  • pole 61

oraz wypełnić część B.1 i B.2.

Serwis VAT-R

Zapraszamy do wypełnienia deklaracji VAT-R z naszą pomocą. Interaktywny formularz VAT-R pozwoli łatwo zgłosić firmę do VAT. Nasi eksperci online wpierają proces wypełniania dekalaracji VAT-R.

Od ponad 15 lat Power Media S.A. - dostarcza tysiącom polskich firm narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Mała księgowość jest prosta w obsłudze jak nigdy dotąd. Dzięki nam założysz firmę korzystając z interaktywnego wniosku CEIDG-1, wyszukasz odpowiednie kody PKD, a nasz program do faktur, pozwoli bezpłatnie wystawiać faktury. Możesz też skorzystać z aplikacji, dzięki której rozliczysz swój PIT.