17. Co to jest amortyzacja?

Firmy, które prowadzą małą księgowość, mają prawo do zaliczenia w koszty wartości zakupionych, wytworzonych lub otrzymanych składników majątku. Należy mieć na uwadze, że w przypadku składników majątkowych, kosztem nie jest cena nabycia czy wytworzenia, lecz odpis amortyzacyjny.

Amortyzacja wiąże się z zaliczeniem w koszty prowadzenia działalności gospodarczej wartości zakupionych lub posiadanych środków trwałych. Amortyzować można środki trwałe stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  • maszyny, urządzenia i środki transportu,
  • inne przedmioty,

o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, które są przez podatnika wykorzystywane  na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie dzierżawy czy umowy najmu.

„Ewidencja środków trwałych” musi zawierać wszystkie składniki majątku firmy, których wartość przekracza 3500 zł. Składniki tańsze również można ewidencjonować, ale nie ma takiego obowiązku.

Amortyzacji podlegają również:

  • spółdzielcze prawo własności,
  • prawa majątkowe i autorskie oraz licencje, które wprowadza się do „Ewidencji wartości niematerialnych i prawnych”.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane inaczej niż jako „odpis jednorazowy w miesiącu zakupu”, należy amortyzować poczynając od miesiąca następnego po miesiącu wprowadzenia środka trwałego do „Ewidencji”.

Metody amortyzacji

Odpis jednorazowy

W 2010 roku przy zakupie środków trwałych z grupy 3-8 (z wyjątkiem samochodów osobowych oraz wartości niematerialnych) i prawnych. w koszty miesięcznych zakupów można było wliczyć całą wartość wydatku. Jedynym ograniczeniem była maksymalna suma jednorazowych odpisów, która w ciągu roku nie mogła przekroczyć równowartości 100 000 EURO (ok. 422 tys. zł w 2010 roku).

Amortyzacja liniowa

Równe odpisy miesięczne dokonywane przez cały okres trwania amortyzacji.

Amortyzacja degresywna

To przyspieszona forma amortyzacji. Objęte nią mogą zostać środki trwałe, które należą do 3, 4, 5, 6 i 8 grupy oraz środki transportu, z wykluczeniem samochodów osobowych.

Amortyzacja liniowa dla środków trwałych używanych i ulepszonych

  • Środek trwały używany – przed nabyciem był używany przez co najmniej 6 miesięcy (60 miesięcy w przypadku budynków i budowli).
  • Środek trwały ulepszony – nakłady użytkownika na jego ulepszenie, poniesione przed wprowadzeniem środka do „Ewidencji środków trwałych” przekroczyły 20% jego wartości początkowej (30% w przypadku budynków i budowli).

Dla takich środków trwałych można zastosować wyższe, indywidualne stawki amortyzacyjne. Stosuje się je według następujących zasad:

A) dla środków trwałych z grup 3,4,5,6 i 8 –

  • 24 miesiące, jeżeli wartość początkowa środka nie przekracza 25 000 zł,
  • 36 miesięcy, jeżeli wartość początkowa środka zawiera się w przedziale 25 000 – 50 000 zł,
  • 60 miesięcy dla droższych;

B) dla pojazdów – 30 miesięcy,
C) dla budynków i budowli – 10 lat,
D) dla kiosków, budek, domków kempingowych – 36 miesięcy.

Posted in: FAQ

Od 19 lat IFIRMA SA dostarcza narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Mała księgowość jest prosta w obsłudze jak nigdy dotąd. Dzięki nam założysz firmę korzystając z interaktywnego wniosku CEIDG-1, wyszukasz odpowiednie kody PKD, a nasz program do faktur, pozwoli bezpłatnie wystawiać faktury. Możesz też skorzystać z aplikacji, dzięki której rozliczysz swój PIT.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close