Sprzedaż samochodu ze stawką ZW - korekta VAT

Stawkę VAT ZW można zastosować przy sprzedaży pojazdu już po 6 miesiącach jego użytkowania. Trzeba zaznaczyć, że prawo do zastosowania takiej stawki przysługuje wówczas, gdy środek trwały (w tym wypadku samochód) był przeznaczony na potrzeby działalności gospodarczej. W takiej sytuacji należy dokonać korekty podatku naliczonego.

Środek trwały o wartości do 15 000 zł – zmiana przeznaczenia

Zmiana przeznaczenia środka trwałego ma miejsce przy sprzedaży samochodu ze stawką VAT ZW. Sprzedaż taka niesie ze sobą obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego. Uściślając:

  • kupno pojazdu wiązało się ze sprzedażą opodatkowaną, natomiast jego sprzedaż ze stawką VAT ZW skutkuje zmianą przeznaczenia pojazdu.

W przypadku środka trwałego o wartości do 15 000 zł

Zmiana przeznaczenia takiego środka wymusza na podatniku dokonanie korekty w deklaracji VAT (deklaracja dotyczy okresu, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia).

Brak obowiązku dokonania korekty

Sytuacja taka ma miejsce po 12 miesiącach od końca okresu rozliczeniowego, w którym środek trwały został wprowadzony.

Dla przykładu:

1. Zakupu samochodu osobowego dokonano w styczniu 2009 roku. W związku z transakcją odliczono 60% VAT (maksymalnie 6000 zł). Samochód sprzedano w listopadzie tego samego roku, stosując stawkę VAT ZW.

W tym przypadku korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji za listopad (VAT-7).
W polu „korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych” należy podać ujemną kwotę VAT (obliczoną w miesiącu zakupu środka trwałego).

2. Zakupu samochodu osobowego dokonano w styczniu 2009 roku. W związku z transakcją odliczono 60% VAT (maksymalnie 6000 zł). Samochód sprzedano w styczniu t2010 roku, stosując stawkę VAT ZW.

W tym przypadku nie dokonuje się korekty podatku naliczonego.

Środek trwały o wartości powyżej 15 000 zł – zmiana przeznaczenia

Zmieniając przeznaczenie środka trwałego o wartości przekraczającej 15 000 zł, korekty podatku naliczonego należy dokonać w ciągu 5 lat (od roku oddania środka do użytku).

Każda korekta (roczna) po zmianie przeznaczenia dotyczy 1/5 podatku naliczonego. W przypadku sprzedaży środka trwałego, należy dokonać jednorazowej korekty (w stosunku do reszty okresu).

Tak samo jak w przypadku środka o wartości do 15 000 zł, jego korekty dokonujemy za okres, w którym został sprzedany.

Po upływie 5 lat od zmiany przeznaczenia środka trwałego, nie ma obowiązku dokonywania korekty podatku naliczonego.

Dla przykładu:

Zakupu samochodu osobowego dokonano w styczniu 2007 roku. W związku z transakcją odliczono 60% VAT (maksymalnie 6000 zł). Samochód sprzedano w 2010 roku, stosując stawkę VAT ZW.

W latach 2007 – 2009 odliczono 3 razy 1/5 podatku, razem 3/5. W związku ze sprzedażą auta w roku 2010, należy zwrócić resztę podatku naliczonego (pozostałe 2/5).

Serwis VAT-R

Zapraszamy do wypełnienia deklaracji VAT-R z naszą pomocą. Interaktywny formularz VAT-R pozwoli łatwo zgłosić firmę do VAT. Nasi eksperci online wpierają proces wypełniania dekalaracji VAT-R.

Od ponad 15 lat Power Media S.A. - dostarcza tysiącom polskich firm narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Mała księgowość jest prosta w obsłudze jak nigdy dotąd. Dzięki nam założysz firmę korzystając z interaktywnego wniosku CEIDG-1, wyszukasz odpowiednie kody PKD, a nasz program do faktur, pozwoli bezpłatnie wystawiać faktury. Możesz też skorzystać z aplikacji, dzięki której rozliczysz swój PIT.