Metoda kasowa dla małych podatników

Metoda kasowa jako sposób rozliczania podatku od towarów i usług stanowi wyjątek od ogólnej reguły określającej zasady rozliczania podatku VAT wynikające z art. 19 ustawy o VAT. Metoda ta przewidziana jest dla grupy podmiotów gospodarczych określonych w ustawie jako „mali podatnicy”.

Mały podatnik

Art. 2 pkt. 25 ustawy o VAT definiuje pojęcie małego podatnika. Małym podatnikiem jest zatem podatnik:

  • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) w poprzednim roku podatkowym, nie przekroczyła wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro;
  • który prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie, zarządza funduszami powierniczymi, jest agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi nie przekroczyła (wraz z kwotą podatku) w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro.

Przeliczania kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Metoda kasowa przewidziana jest jedynie dla podatników z określonym limitem obrotów. Mali podatnicy mają możliwość wyboru metody rozliczeń. Tym samym, podatnik, który spełnia warunki konieczne do rozliczania się metodą kasową, może sam zdecydować czy chce z niej skorzystać, czy  woli rozliczać się na zasadach ogólnych.

Wybór metody kasowej i okres jej stosowania

Podatnik, który chce skorzystać z metody kasowej, ma obowiązek zawiadomienia o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zamierza się tą metodą rozliczać. Czyni to składając formularz VAT-R. Nowi przedsiębiorcy rejestrujący się do VAT rozliczając się metodą kasową, przez pierwsze 12 miesięcy muszą rozliczać się z trybie miesięcznym. Ponieważ podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, rozliczają się w kwartalnie, informację o wyborze metody powinni złożyć do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie nowego kwartału.

Należy pamiętać, że wybór metody kasowej uniemożliwia podatnikowi rezygnację z tej metody przez okres 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych. Dopiero po upływie roku, podatnik może złożyć do naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie o rezygnacji z rozliczenia na podstawie metody kasowej i wybrać rozliczenie na zasadach ogólnych. Termin złożenia powyższej rezygnacji to koniec kwartału, w którym podatnik stosował metodę kasową.

Utrata prawa do metody kasowej

Podatnik musi zrezygnować z metody kasowej i przejść do rozliczania się z podatku VAT na zasadach ogólnych, jeśli jego obroty przekroczą jeden z limitów, tj. 1 200 000,00 lub 45 000 euro – w zależności od rodzaju prowadzonej działalności (art. 2 pkt. 25 ustawy o VAT. Przekroczenie powyższych kwot sprawia, iż od rozliczenia za miesiąc, następujący po kwartale, w którym jeden z powyższych limitów został przekroczony, podatnik traci on prawo do rozliczania się metodą kasową.

Obowiązek podatkowy

Metoda kasowa daje podatnikowi możliwość przesunięcia momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT. Tym samym przesunięty zostaje termin odprowadzenia podatku od towarów i usług.

Rozliczenie na zasadach ogólnych

U podatnika, który rozlicza się na zasadach ogólnych, obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury VAT (ale nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprzedaży). Podatek należy wykazać na deklaracji VAT za okres rozliczeniowy (do wyboru miesiąc lub kwartał), w którym powstał obowiązek podatkowy.

Rozliczanie na podstawie metody kasowej

U podatnika, który rozlicza się metodą kasową, obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, ale nie później niż 180 dni, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usług (dotyczy sprzedaży na rzecz osoby fizycznej, nie będącej czynnym podatnikiem VAT).

Termin 180 dni nie dotyczy w przypadku sprzedaży na rzecz czynnego płatnika VAT.

Przy zastosowaniu rozliczania na zasadach ogólnych, moment powstania obowiązku podatkowego związany jest z momentem sprzedaży, natomiast u podatników MP, obowiązek podatkowy zależny jest od momentu otrzymania zapłaty.

Deklaracje

Jeśli mały podatnik zdecyduje się na rozliczanie za pomocą metody kasowej, zobowiązany jest do składania deklaracji w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym zakończonym okresie rozliczeniowym (miesiąc – dla nowych firm, kwartał dla płatników VAT co najmniej 12 miesięcy). Podatnicy składają do urzędu skarbowego deklarację VAT 7/7K.

Od 19 lat IFIRMA SA dostarcza narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Mała księgowość jest prosta w obsłudze jak nigdy dotąd. Dzięki nam założysz firmę korzystając z interaktywnego wniosku CEIDG-1, wyszukasz odpowiednie kody PKD, a nasz program do faktur, pozwoli bezpłatnie wystawiać faktury. Możesz też skorzystać z aplikacji, dzięki której rozliczysz swój PIT.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close