Samochód ciężarowy w 2011

Od 1 stycznia 2011, na mocy nowelizacji ustawy o VAT, zmienia się definicja samochodów ciężarowych. Do grupy samochodów ciężarowych nie zaliczają się już tzw. „samochody z kratką”. Zmiany wprowadzone do ustawy o podatku VAT ograniczają prawo do odliczenia podatku VAT zapłaconego przy zakupie paliwa. Odliczenia VAT będą mogli dokonać jedynie właściciele pojazdów spełniających definicję samochodu ciężarowego.

Według nowej definicji wprowadzonej przez ustawę o podatku od towarów i usług, samochodami ciężarowymi są:

  1. pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony;
  2. pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony spełniające jeden z poniższych warunków:
    • mające jeden rząd siedzeń, oddzielonych ścianą lub trwałą przegrodą od części przeznaczonej do przewozu ładunków, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym jako wielozadaniowy lub van;
    • mające więcej niż jeden rząd siedzeń oddzielonych ścianą lub trwałą przegrodą od części przeznaczonej do przewozu ładunków i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w powyższym zdaniu, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;
  3. pojazdy mające otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;
  4. pojazdy posiadające kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
  5. pojazdy specjalne – pod warunkiem, że z posiadanego wyciągu ze świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, wynika, że jest to pojazd specjalny;
  6. pojazdy samochodowe, które konstrukcyjnie przeznaczone są do przewozu minimum 10 osób (włączając kierowcę), jeśli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie ich przeznaczenie;

UWAGA! Dopuszczalna ładowność pojazdów, o których mowa w punkcie powyżej, oraz ilość miejsc, określana jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji bądź na podstawie odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, które wydawane są zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.

Pojazdy, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc, uznaje się za samochody osobowe.

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w punktach od 1 do 4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów. Badanie to potwierdzone jest zaświadczeniem wydanym przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz dowodem rejestracyjnym pojazdu, zawierającym właściwą adnotację o spełnieniu wspomnianych wymagań.

Od 19 lat IFIRMA SA dostarcza narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Mała księgowość jest prosta w obsłudze jak nigdy dotąd. Dzięki nam założysz firmę korzystając z interaktywnego wniosku CEIDG-1, wyszukasz odpowiednie kody PKD, a nasz program do faktur, pozwoli bezpłatnie wystawiać faktury. Możesz też skorzystać z aplikacji, dzięki której rozliczysz swój PIT.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close