Eksport i dostawa wewnątrzunijna

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – stawka 0% VAT

Warunkiem opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) stawką 0% VAT jest:

 • konieczność dokonania przez podatnika dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacji VAT-UE. Kontrahenta można sprawdzić na stronie VAT UE;
 • posiadanie przez podatnika udokumentowanych dowodów (zanim złożona zostanie deklaracja VAT 7), iż towar został wywieziony z terytorium kraju i dostarczony do nabywcy na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego.

Dokumenty przewozowe

Dokumenty wywozu, gdy przewoźnikiem nie jest bezpośrednio dostawca lub nabywca:

 • dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju (Polski), które jednoznacznie poświadczają, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia w innym kraju członkowskim – w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi);
 • kopia faktury dostawy;
 • specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku;
 • oraz dokument, który potwierdza przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium innego kraju wspólnotowego.

Bezpośrednia dostawa towarów przez płatnika

Jeżeli płatnik dostarcza towary bezpośrednio, używając w tym celu własnego środka transportu, powinien posiadać następujące dokumenty wywozu:

 1. Kopię faktury dostawy
 2. Specyfikację poszczególnych sztuk ładunku
 3. Dokument, który zawiera co najmniej:
  • imię i nazwisko oraz adres siedziby bądź miejsca zamieszkania podatnika, który dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów;
  • adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania nabywcy,
  • określenie towarów i ich ilości;
  • potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę w miejscu znajdującym się na terytorium państwa wspólnotowego innego niż Polska;
  • rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu którym są wywożone towary.

Obowiązek podatkowy przy eksporcie towarów powstaje, gdy urząd celny potwierdzi wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty Europejskiej. Dokumentem, który potwierdza eksport towarów, stosowanym w przypadku przepływu towarów pomiędzy Wspólnotą Europejską a państwami trzecimi, jest Jednolity Dokument Administracyjny SAD wraz ze stosownym potwierdzeniem faktycznego wywozu towarów z UE oraz opatrzony pieczęcią z nazwą urzędu oraz datą .

Eksport usług

Eksport usług stanowią transakcje opodatkowane w kraju nabywcy, który zobowiązuje się do rozliczenia podatku VAT.

Transakcje, których dotyczy eksport usług, to:

 • dostawy usług na rzecz podatnika zarejestrowanego w innym kraju Unii Europejskiej;
 • usługi związane z nieruchomościami, opodatkowane w kraju położenia nieruchomości;
 • usług cateringowych opodatkowanych w miejscu ich konsumpcji.

W wymienionych przypadkach, transakcja nie podlega polskim przepisom ustawy o podatku VAT.

Od 19 lat IFIRMA SA dostarcza narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Mała księgowość jest prosta w obsłudze jak nigdy dotąd. Dzięki nam założysz firmę korzystając z interaktywnego wniosku CEIDG-1, wyszukasz odpowiednie kody PKD, a nasz program do faktur, pozwoli bezpłatnie wystawiać faktury. Możesz też skorzystać z aplikacji, dzięki której rozliczysz swój PIT.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close