Faktura VAT-marża

Obowiązek wystawiania faktury VAT-marża

Obowiązek wystawiania faktur VAT-marża mają podatnicy opodatkowani na podstawie marży. Ustawa o VAT określa rodzaj transakcji, które można opodatkowywać wg tej procedury. Do grupy tej zaliczani są podatnicy, którzy świadczą usługi turystyczne oraz dokonują dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. Zgodnie z przepisami ustawy, podstawą opodatkowania VAT marżą jest różnica między kwotą należności, którą powinien zapłacić nabywca, a ceną nabycia towarów lub usług, pomniejszona o kwotę podatku. Taka procedura rozliczania VAT sprawia, iż sprzedawca nalicza i odprowadza VAT naliczony tylko od kwoty od marży (różnicy pomiędzy ceną sprzedaży i zakupu), ale nie ma możliwości odliczania VAT z faktur zakupu.

Procedura VAT-marża

Przykładem stosowania procedury VAT-marża jest komis samochodowy. Komis najczęściej kupuje pojazd od osoby fizycznej za określoną kwotę, na podstawie umowy kupna-sprzedaży lub umowy komisowej. Umowa nie określa kwoty podatku VAT, ponieważ ten rodzaj transakcji nie podlega ustawie. Sprawia to, że sprzedawca nie może odliczyć podatku naliczonego.

Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT i z tego względu musi naliczyć podatek z tytułu dokonanej sprzedaży. W takim przypadku nie wylicza jednak kwoty podatku od całej ceny sprzedaży. Należy wyliczyć różnicę pomiędzy całkowita ceną sprzedaży, a ceną zakupu. Różnicę stanowi kwota prowizji brutto, która po podzieleniu przez 1,22 da kwotę prowizji netto. Różnica między prowizją brutto a netto jest kwotą podatku VAT, którą sprzedawca zobowiązany jest wpłacić do urzędu skarbowego.

Dane na fakturze VAT- marża

Na fakturze VAT-marża nie zamieszcza się takich danych, jakie zawiera tradycyjna faktura VAT. Faktura VAT-marże nie musi zatem zawierać ceny jednostkowej netto, wartości sprzedaży netto, stawki podatku, sumy wartości sprzedaży z podziałem na stawki, kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.
Podatnicy, którzy wystawiają fakturę VAT marża nie muszą wyszczególniać na niej swojej marży. Tym samym, na fakturze VAT-marża widnieje jedynie kwota całkowitej ceny sprzedaży.

Księgowanie faktury VAT-marża

Ze względu na to, że faktura VAT-marża nie zawiera kwoty podatku, kupujący nie może dokonać jego odliczenia. Dla niego faktura VAT-marża jest równoważna z rachunkiem wystawionym przez nievatowca, lub umową kupna-sprzedaży. Ten rodzaj faktury nie jest księgowana w ewidencji zakupów VAT. Tym samym, cała kwota należna sprzedawcy będzie zaksięgowana jako koszt prowadzenia działalności.

Faktura VAT-marża a WNT i import towarów

Faktura VAT-marża ma również zastosowanie przy obrocie międzynarodowym. Transakcje, które są udokumentowane fakturą VAT-marża (wystawioną przez zagranicznego sprzedawcę), nie mają charakteru importu towarów (gdy dostawca pochodzi spoza Unii) ani charakteru wewnątrzunijego nabycia towarów  – WNT (dostawa z terenu Unii).  Oznacza to, że na kupującego nie spada obowiązek opodatkowania zakupu polskim  podatkiem VAT.

Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku zakupu przez firmę samochodów osobowych. Samochód nabyty w np. w Niemczech na podstawie zwykłej faktury sprzedaży z zastosowaniem stawki 0% VAT, stanowi transakcję WNT. Kupujący zobowiązany jest złożyć w US druk VAT-23, a podatek VAT według stawki 23%. (VAT 2011) powinien być wykazany na  druku VAT-7 (VAT-7K). Kupujący ma również prawo do odliczenia 60% (lecz nie więcej niż  6000 zł) naliczonego podatku.

Jeśli podatnik dokona zakupu samochodu na podstawie faktury VAT-marża, zobowiązany do złożenia w urzędzie skarbowym druku VAT-24 oraz do wystąpienia do US z wnioskiem o stwierdzenie braku obowiązku uiszczenia podatku. Należy pamiętać, aby przedstawiona w US faktura VAT-marża  jednoznacznie potwierdzała ten sposób opodatkowania.

Od 19 lat IFIRMA SA dostarcza narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Mała księgowość jest prosta w obsłudze jak nigdy dotąd. Dzięki nam założysz firmę korzystając z interaktywnego wniosku CEIDG-1, wyszukasz odpowiednie kody PKD, a nasz program do faktur, pozwoli bezpłatnie wystawiać faktury. Możesz też skorzystać z aplikacji, dzięki której rozliczysz swój PIT.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close