Numer rejestracyjny pojazdu na fakturze VAT

Rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, określa jakie dane powinna zawierać faktura VAT.

Faktura poświadczająca transakcję sprzedaży powinna zawierać (co najmniej) następujące dane:

 • imiona i nazwiska bądź nazwy bądź sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 • numery NIP sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;
 • numer kolejny faktury oznaczonej jako “FAKTURA VAT”;
 • dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a jeśli, gdy data wystawienia różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym, podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;
 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miara i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cena jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto);
 • wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy transakcja sprzedaży, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawki podatku;
 • suma wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług, z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwota należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

Paragraf 5 ust. 5 wymienionego we wstępie rozporządzenia mówi, że faktury, które dokumentują sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wlewanych do baku samochodu i innych pojazdów samochodowych, powinny zawierać numer rejestracyjny tego samochodu.

Wydatki związane z samochodem firmowym

Wspomniany wyżej przepis odnosi się do faktur, które dokumentują sprzedaż paliw silnikowych. Podatnik nie ma obowiązku podawania numeru rejestracyjnego na fakturach dokumentujących inne wydatki związane z eksploatacją pojazdu, na przykład za naprawę samochodu.

Wymóg podawania numeru rejestracyjnego na fakturze zakupu paliwa do samochodu i brak tej konieczności w przypadku innych wydatków związanych z samochodem, wynika z przepisów o podatku od towarów i usług. Podatnik ma obowiązek udowodnienia, że istnieje związek pomiędzy poniesionym wydatkiem a przychodem z działalności.

Wydatki eksploatacyjne samochodu niefirmowego

Podatnicy, którzy wykorzystują prywatne samochody osobowe w celach działalności gospodarczej, mają obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPiR wyjaśnia, że wydatki z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego (w tym także samochodu będącego własnością osoby prowadzącej działalność gospodarczą) dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika, należy wpisywać w kolumnie 13 księgi przychodów i rozchodów – po zakończeniu miesiąca, na podstawie miesięcznego zestawienia poniesionych wydatków wynikających z faktur, które zawierają numer rejestracyjny tego pojazdu.

Oznacza to, iż jeśli samochód osobowy wykorzystywany jest w celach działalności gospodarczej na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu, wszystkie faktury związane z eksploatacją samochodu (nie tylko faktury zakupu paliwa) powinny zawierać numer rejestracyjny.

Rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, określa jakie dane powinna zawierać faktura VAT.

Faktura poświadczająca transakcję sprzedaży powinna zawierać (co najmniej) następujące dane:

imiona i nazwiska bądź nazwy bądź sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;

numery NIP sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;

numer kolejny faktury oznaczonej jako “FAKTURA VAT”;

dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a jeśli, gdy data wystawienia różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym, podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;

nazwa (rodzaj) towaru lub usługi;

miara i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;

cena jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto);

wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy transakcja sprzedaży, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

stawki podatku;

suma wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług, z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;

kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

kwota należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

Paragraf 5 ust. 5 wymienionego we wstępie rozporządzenia mówi, że faktury, które dokumentują sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wlewanych do baku samochodu i innych pojazdów samochodowych, powinny zawierać numer rejestracyjny tego samochodu.

Wydatki związane z samochodem firmowym

Wspomniany wyżej przepis odnosi się do faktur, które dokumentują sprzedaż paliw silnikowych. Podatnik nie ma obowiązku podawania numeru rejestracyjnego na fakturach dokumentujących inne wydatki związane z eksploatacją pojazdu, na przykład za naprawę samochodu.

Wymóg podawania numeru rejestracyjnego na fakturze zakupu paliwa do samochodu i brak tej konieczności w przypadku innych wydatków związanych z samochodem, wynika z przepisów o podatku od towarów i usług. Podatnik ma obowiązek udowodnienia, że istnieje związek pomiędzy poniesionym wydatkiem a przychodem z działalności.

Wydatki eksploatacyjne samochodu niefirmowego

Podatnicy, którzy wykorzystują prywatne samochody osobowe w celach działalności gospodarczej, mają obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPiR wyjaśnia, że wydatki z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego (w tym także samochodu będącego własnością osoby prowadzącej działalność gospodarczą) dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika, należy wpisywać w kolumnie 13 księgi przychodów i rozchodów – po zakończeniu miesiąca, na podstawie miesięcznego zestawienia poniesionych wydatków wynikających z faktur, które zawierają numer rejestracyjny tego pojazdu.

Oznacza to, iż jeśli samochód osobowy wykorzystywany jest w celach działalności gospodarczej na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu, wszystkie faktury związane z eksploatacją samochodu (nie tylko faktury zakupu paliwa) powinny zawierać numer rejestracyjny.

Od 19 lat IFIRMA SA dostarcza narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Mała księgowość jest prosta w obsłudze jak nigdy dotąd. Dzięki nam założysz firmę korzystając z interaktywnego wniosku CEIDG-1, wyszukasz odpowiednie kody PKD, a nasz program do faktur, pozwoli bezpłatnie wystawiać faktury. Możesz też skorzystać z aplikacji, dzięki której rozliczysz swój PIT.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close