Wewnątrzunijne Nabycie Towarów (WNT)

Aby dokonywać nabyć towarów na terenie Unii Europejskiej, należy zarejestrować się jako podatnik VAT-UE. W tym celu konieczne jest złożenie w swoim US formularza VAT-R z zaznaczonym polem 59.

Jako podatnik VAT-UE stosujemy do transakcji unijnych NIP poprzedzony prefiksem PL. Nabycie towaru na terenie Unii Europejskiej, na podstawie Dyrektyw Unijnych, opodatkowane jest podatkiem od towarów i usług w Polsce.

W przypadku, gdy jesteśmy zarejestrowaniu jako podatnik VAT-UE i kupujemy towar  od podmiotu zarejestrowanego w swoim kraju jako podatnik VAT-UE, to sprzedawca ma obowiązek sprzedać nam towar przy zastosowaniu stawki VAT 0%, czyli po cenie netto.

Jako podatnik VAT-UE, zobowiązani jesteśmy się do naliczenia podatku VAT w Polsce i odprowadzenia go do polskiego urzędu skarbowego. Jako płatnik podatku, zachowujemy jednak prawo do odliczenia podatku naliczonego –  podobnie jak w transakcjach, w których jesteśmy nabywcą w transakcji krajowej.

Powstanie obowiązku podatkowego i podstawa opodatkowania

Przy wystawianiu faktury wewnętrznej należy zwrócić uwagę na następujące dwie kwestie:

  1. Moment powstania obowiązku podatkowego. Wyznacza on termin, w którym musimy rozliczyć transakcję na deklaracji VAT-7 (lub VAT-7K).
    • Obowiązek podatkowy powstaje w dacie  wystawienia faktury przez sprzedawcę,  ale jeśli faktura nie zostanie wystawiona, to moment powstania obowiązku podatkowego przypada na 15. dzień następnego miesiąca, po miesiącu dostawy towaru.
    • Jeśli przed kupnem towaru kupujący dokonał przedpłaty, zaliczki wpłaty raty, to obowiązek podatkowy powstaje w dacie zapłaty – o ile została wystawiona faktura potwierdzająca wpłatę.
  2. Wartość towaru przyjęta do opodatkowania podatkiem VAT i wartość towaru zaksięgowana jako koszt, to kwota wynikająca z faktury dostawcy i powiększona o zapłacone podatki, cła, opłaty, prowizje, ubezpieczenie, koszty opakowania i transportu.
    • Koszty poniesione w walutach przeliczamy na złotówki zgodnie z kursem NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Podatek VAT naliczany jest od wyliczonej podstawy opodatkowania – zgodnie ze stawkami obowiązującymi na dany towar w Polsce.

Serwis VAT-R

Zapraszamy do wypełnienia deklaracji VAT-R z naszą pomocą. Interaktywny formularz VAT-R pozwoli łatwo zgłosić firmę do VAT. Nasi eksperci online wpierają proces wypełniania dekalaracji VAT-R.

Od ponad 15 lat Power Media S.A. - dostarcza tysiącom polskich firm narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Mała księgowość jest prosta w obsłudze jak nigdy dotąd. Dzięki nam założysz firmę korzystając z interaktywnego wniosku CEIDG-1, wyszukasz odpowiednie kody PKD, a nasz program do faktur, pozwoli bezpłatnie wystawiać faktury. Możesz też skorzystać z aplikacji, dzięki której rozliczysz swój PIT.