Rezygnacja z bycia vatowcem

Nowelizacja ustawy o podatku VAT z 2 grudnia 2009 roku objęła swym zasięgiem więcej firm, które od 2010 roku mogły ponownie zacząć korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wprowadzone zmiany pozwalają na rezygnację z opodatkowania podatkiem VAT przedsiębiorstwom, których przychód z tytułu sprzedaży opodatkowanej w 2009 roku nie przekroczył 100 tysięcy zł. Odnosi się to także do firm, które w 2009 roku, z powodu przekroczenia obowiązującego w trakcie roku limitu 50 tysięcy zł, musiały dokonać rejestracji jako podatnik VAT czynny.

Jak skorzystać ze zwolnienia

Aby skorzystać ze zwolnienia należy do dnia 15 stycznia złożyć w US formularz VAT-R jako aktualizację z zaznaczonym polem C.1.30. W zgłoszeniu należy podać datę od kiedy następuje ponowne korzystanie ze zwolnienia – pole C.1.38.

Zwrot odliczonego podatku VAT

Firmy, które zdecydowały się na skorzystanie ze zwolnienia w 2010 roku, musiały dokonać korekty podatku VAT od towarów, w stosunku do których przysługiwało im całkowite odliczenie VAT.

Korekta VAT – zasady

  1. Od zakupionych środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych, których cena zakupu przekroczyła 15 tysięcy zł – korekty dokonuje się przez 5 kolejnych lat, licząc od daty zakupu. Roczna korekta VAT obejmować ma 1/5 podatku (w przypadku ŚT z 1 i 2 grupy okres korekty wynosi 10 lat) – korekty dokonuje się w deklaracji za styczeń następnego roku.
  2. Od zakupionych środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych, których cena zakupu była mniejsza niż 15 tysięcy zł oraz od wyposażenia. Korekty dokonuje się jednorazowo -w deklaracji za miesiąc, w którym rozpoczęto korzystanie ze zwolnienia, a zwrotowi podlega cała kwota odliczonego podatku. W przypadku, gdy od końca okresu rozliczeniowego (miesiąc/kwartał), w którym dokonano zakupu do momentu skorzystania ze zwolnienia, upłynęło 12 miesięcy – nie trzeba naliczać korekty.
  3. Od zakupionych towarów handlowych, surowców i materiałów niesprzedanych lub niewykorzystanych do dnia ponownego skorzystania ze zwolnienia. W tej sytuacji korekty dokonuje się jednorazowo – w deklaracji za miesiąc, w którym rozpoczęto korzystanie ze zwolnienia. Zwrotowi podlega cała kwota odliczonego podatku.

Serwis VAT-R

Zapraszamy do wypełnienia deklaracji VAT-R z naszą pomocą. Interaktywny formularz VAT-R pozwoli łatwo zgłosić firmę do VAT. Nasi eksperci online wpierają proces wypełniania dekalaracji VAT-R.

Od ponad 15 lat Power Media S.A. - dostarcza tysiącom polskich firm narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Mała księgowość jest prosta w obsłudze jak nigdy dotąd. Dzięki nam założysz firmę korzystając z interaktywnego wniosku CEIDG-1, wyszukasz odpowiednie kody PKD, a nasz program do faktur, pozwoli bezpłatnie wystawiać faktury. Możesz też skorzystać z aplikacji, dzięki której rozliczysz swój PIT.