Zwrot podatku VAT - terminy

Zmiany odnośnie terminu zwrotu podatku VAT obowiązują od 1 grudnia 2008 roku. Podstawowy termin zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym wynosi 60 dni od dnia złożenia deklaracji.

Przed wprowadzeniem zmian, zwrot  VAT w wyżej opisanym terminie związany był tylko z:

  • podatkiem naliczonym z tytułu nabycia towarów lub usług zaliczonych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz gruntów i prawa wieczystego użytkowania;
  • obrotem podatnika opodatkowanego stawkami niższymi niż 22%;
  • obrotem z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju;
  • oraz sezonowością.

Obecnie kwota ta nie jest już ograniczona, a 60-dniowy termin dotyczy zarówno podatników dokonujących sprzedaży opodatkowanej na terytorium kraju, jak i podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi poza terytorium kraju i nie dokonują jednocześnie sprzedaży opodatkowanej. Jednakże w drugim przypadku, wraz z deklaracją należy złożyć umotywowany wniosek.

Nowe przepisy nie zawierają już zapisu, który dotyczy podmiotów prowadzącym działalność krócej niż 12 miesięcy. Zlikwidowano również kaucję gwarancyjną podczas dokonywania przez te podmioty wewnątrzunijnej dostawy towarów (WDT). Mają one teraz takie same prawa do zwrotu jak pozostali podatnicy.

W sytuacji, gdy przy zwrocie podatku VAT potrzebna będzie dodatkowa weryfikacja, termin zwrotu przedłuża się do czasu jej zakończenia. Jeśli urząd skarbowy stwierdzi zasadność zwrotu VAT, wypłaca podatnikowi kwotę powiększoną o odsetki. Jeśli weryfikacja doprowadzi do wydłużenia terminu, różnicę podatku można otrzymać w ciągu 60 dni od złożenia wniosku wraz z zabezpieczeniem majątkowym.

Możliwe formy zabezpieczenia majątkowego określone są w załączniku  do Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (z późniejszymi zmianami).

Podatnikowi, który w danym okresie rozliczeniowym nie wykonał czynności opodatkowanych w kraju oraz dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju – po złożeniu umotywowanego wniosku oraz deklaracji – przysługuje zwrot podatku naliczonego w terminie 180 dni od dnia złożenia deklaracji.

Jest to jedyny przypadek do zwrotu w tym terminie określony przez ustawodawcę. Na pisemny wniosek podatnika, urząd skarbowy może dokonać zwrotu w ciągu 60 dni, jednak wówczas wymagane jest zabezpieczenie majątkowe w kwocie odpowiadającej wnioskowanemu zwrotowi podatku VAT. Przed zmianami, podatnik nie miał prawa do zwrotu w takiej sytuacji. Jedyne, co mógł zrobić, to przenieść kwotę różnicy do rozliczenia na następny okres.

Niezwrócone przez urząd skarbowy kwoty – w określonych wyżej terminach – traktowane są jako nadpłata podatku, która podlega oprocentowaniu.

Ustawodawca dodatkowo określił skrócony termin zwrotu różnicy podatku , który wynosi 25 dni – licząc od dnia złożenia wniosku przez podatnika (bez jego umotywowania) oraz deklaracji podatkowej.

Skrócony termin obowiązuje w przypadku, gdy kwoty podatku naliczonego wykazane w rozliczeniu wynikają z zapłaconych:

  • faktur oraz dokumentów celnych i decyzji;
  • a w sytuacji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług – gdy wykazano w deklaracji kwotę podatku należnego od tych transakcji.

Serwis VAT-R

Zapraszamy do wypełnienia deklaracji VAT-R z naszą pomocą. Interaktywny formularz VAT-R pozwoli łatwo zgłosić firmę do VAT. Nasi eksperci online wpierają proces wypełniania dekalaracji VAT-R.

Od ponad 15 lat Power Media S.A. - dostarcza tysiącom polskich firm narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Mała księgowość jest prosta w obsłudze jak nigdy dotąd. Dzięki nam założysz firmę korzystając z interaktywnego wniosku CEIDG-1, wyszukasz odpowiednie kody PKD, a nasz program do faktur, pozwoli bezpłatnie wystawiać faktury. Możesz też skorzystać z aplikacji, dzięki której rozliczysz swój PIT.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close