Terminy ZUS i US

Styczeń- grudzień 2018

ZUS

Termin zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy:

  • do 5 dnia kolejnego miesiąca – jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze;
  • do 10 dnia kolejnego miesiąca – osoby fizyczne (w tym przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie);
  • do 15 dnia kolejnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Wynagrodzenie brutto:

minimalne
2.100.00 zł
średnie
4 443,00 zł

Minimalna podstawa wymiaru składek:

dla ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy
2.665,80 zł
dla ubezpieczenia zdrowotnego
3.554,93 zł

Wysokość składek do ZUS:

na ubezpieczenie emerytalne
520,36 zł
na ubezpieczenie rentowe
213,26 zł
na ubezpieczenie chorobowe
65,31 zł
na ubezpieczenie wypadkowe
47,98 zł
na ubezpieczenie zdrowotne
319,94 zł
na Fundusz Pracy
65,31 zł

Minimalna podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców opłacających składki na ubezpieczenie społeczne na zasadach preferencyjnych:

dla ubezpieczeń społecznych
630,00 zł
dla ubezpieczenia zdrowotnego
3.554,93 zł

Wysokość składek do ZUS:

na ubezpieczenie emerytalne
122,98 zł
na ubezpieczenie rentowe
50,40 zł
na ubezpieczenie chorobowe
15,44 zł
na ubezpieczenie wypadkowe
11,34 zł
na ubezpieczenie zdrowotne
319,94 zł

URZĄD SKARBOWY

Terminy:

  • do 20 dnia miesiąca – osoba prowadząca działalność gospodarczą oblicza i wpłaca zaliczkę na podatek dochodowy za miesiąc poprzedni. Od roku 2007 zniesiono obowiązek składania comiesięcznych deklaracji PIT-5. Podatnik wylicza i wpłaca zaliczkę, której wysokość obliczyć może w serwisie ifirma.pl w zakładce „deklaracje”. Sposób wyliczania podatku nie uległ zmianie. Zaliczkę za listopad wpłaca się w wysokości podwójnej, za grudzień nie wpłaca się zaliczki. Wprowadzono możliwość wpłacania zaliczki na podatek dochodowy kwartalnie, o wyborze tej formy opodatkowania należy poinformować US do 20-02-2018 lub przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Wtedy termin zapłaty podatku upływa 20 dnia miesiąca następnego po zakończeniu kwartału. Zaliczkę za 4 kwartał wpłaca się w wysokości wynikającej z zaliczki za 3 kwartał do 20 grudnia.
  • do 25 dnia miesiąca – podatnicy VAT składają deklarację VAT-7 za poprzedni miesiąc i wpłacają wynikający z deklaracji podatek. Przy rozliczaniu kwartalnym podatek VAT wpłacamy do 25 następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.

Skala podatkowa i stawki podatku dochodowego:

Do sumy 85 528,00 zł
18 % – 556.02 zł
Od 85 528.00 zł
14839.02 zł + 32 % nadwyżki ponad kwotę 85 528.00 zł

Podatek liniowy

Stawka podatku liniowego w 2018 r. wynosi 19 % od uzyskanego dochodu Pracodawcy i zleceniodawcy: do 20 dnia miesiąca pracodawca / zleceniodawca przekazuje zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych w poprzednim miesiącu należności z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło itd.

Serwis VAT-R

Zapraszamy do wypełnienia deklaracji VAT-R z naszą pomocą. Interaktywny formularz VAT-R pozwoli łatwo zgłosić firmę do VAT. Nasi eksperci online wpierają proces wypełniania dekalaracji VAT-R.

Od ponad 15 lat Power Media S.A. - dostarcza tysiącom polskich firm narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Mała księgowość jest prosta w obsłudze jak nigdy dotąd. Dzięki nam założysz firmę korzystając z interaktywnego wniosku CEIDG-1, wyszukasz odpowiednie kody PKD, a nasz program do faktur, pozwoli bezpłatnie wystawiać faktury. Możesz też skorzystać z aplikacji, dzięki której rozliczysz swój PIT.