Obowiązki zwiazane z działalnością gospodarczą

Obowiązki zwiazane z działalnością gospodarczą

Złożenie wniosku CEIDG-1 nie jest jedyną formalnością, której musi dopełnić przyszły przedsiębiorca. Mimo uproszczenia procedur, konieczne jest jeszcze załatwienie kilku spraw:

Urząd skarbowy

Numer NIP

W momencie założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się numerem firmy. W przypadku zgubienia potwierdzenia nadania numeru NIP, w Urzędzie Skarbowym należy złożyć formularz NIP-5. Wówczas wydany zostanie duplikat potwierdzenia nadania NIP.

Wybór sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym

Najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej, początkujący przedsiębiorca zobowiązany jest do powiadomienia swojego urzędu skarbowego o wyborze sposobu opodatkowania. Zgłoszenia tego dokonujemy na wniosku CEIDG-1. Właściciel małej firmy ma kilka opcji do wyboru. Te opcje to:

 • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów – rozliczenie według skali podatkowej
 • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów – rozliczenie według jednolitej stawki liniowej
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Karta podatkowa

Wybór okresów rozliczeniowych w podatku dochodowym

Przedsiębiorca może również zdecydować o wyborze okresów rozliczeniowych. Informację o wyborze trybu kwartalnego bądź miesięcznego należy przedłożyć w US przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zgłoszenia tego dokonujemy na wniosku CEIDG-1. Jeśli podatnik nie złoży takiej informacji, będzie musiał rozliczać się w trybie miesięcznym.

Podatek VAT

Nowo zarejestrowanemu przedsiębiorcy, poza nielicznymi wyjątkami, przysługuje zwolnienie podmiotowe z rozliczania podatku VAT. Zwolnienie takie przysługuje do momentu, w którym obrót (sprzedaż) firmy przekroczy próg ustalony w danym roku podatkowym. Jeżeli prowadzenie działalności gospodarczej rozpoczęto w trakcie roku, wspomniany próg wyliczany jest w odpowiedniej proporcji do czasu prowadzenia działalności.

Podatnik ma możliwość zrezygnowania ze zwolnienia podmiotowego. Może od razy stać się płatnikiem podatku VAT. Wówczas, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT, powinien złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym druk zgłoszeniowy – formularz VAT-R. Rejestracja jest bezpłatna, 170zł to koszt wydania potwierdzenia rejestracji do VAT wydawanej na życzenie podatnika. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenie przez Urząd, jest wydanie decyzji administracyjnej (VAT-5).

Udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy warto od razu rejestrować się jako podatnik VAT, wymaga uwzględnienia kilku czynników:

 • jeżeli na początku działalności firmy, podatnik będzie ponosił duże koszty związane, np. z inwestycjami, warto, żeby został vatowcem, ponieważ będzie miał prawo do odliczenia (zwrotu) zapłaconego przy zakupie podatku VAT;
 • jeżeli nie zachodzi powyższa okoliczność, a klientami firmy będą osoby fizyczne, firma będzie bardziej konkurencyjna nie będąc płatnikiem podatku VAT. Dla kontrahentów–firm podatek VAT jest obojętny.
 • jeżeli podatnik, w swojej działalności gospodarczej planuje prowadzenie transakcji handlowych z kontrahentami z innych państw Unii Europejskiej, to musi dokonać zgłoszenia na deklaracji VAT-R.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, przedsiębiorca zobowiązany jest dokonać w swoim oddziale ZUS zgłoszenia do odpowiednich składek. Jeżeli prowadzenie firmy jest jedynym zajęciem podatnika, wówczas musi złożyć formularz ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej). W przypadku, gdy podatnik mam pełnoetatową pracę płatną powyżej minimalnej pensji krajowej, powinien zgłosić się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZZA.

Rachunek bankowy

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. nr 155 poz. 1095 ze zm.) bezpośrednio nie nakłada na przedsiębiorców obowiązku posiadania rachunku bankowego, natomiast wymienia transakcje, które muszą przechodzić przez firmowy rachunek bankowy. Do tej grupy zaliczają się wszystkie transakcje, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł. Również ustawa o podatku VAT zakłada istnienie rachunku firmowego, na który urząd skarbowy może przelać podlegający zwrotowi podatek.

W celu założenia konta, konieczne jest wypełnienie wniosku w wybranym przez nas banku. Na wniosku powinny znaleźć się podstawowe informacje dotyczące firmy: nazwa firmy, jej adres i numery identyfikacyjne.

Dokumenty, które należy posiadać przy zakładaniu firmowego rachunku bankowego:

 • dowód osobisty,
 • kserokopia wpisu do ewidencji (oryginał do wglądu),
 • kserokopia dokumentu nadania numeru REGON (oryginał do wglądu),
 • pieczątka (nie jest jednak niezbędna).

Pieczątka firmowa

Firmowa pieczątka ułatwia proces dokumentowania transakcji zawieranych między firmą a jej kontrahentami, potwierdzania dokumentów urzędowych czy zatwierdzania operacji bankowych.

Pieczątka standardowo zawiera pełną nazwę firmy, jej numer NIP oraz dane teleadresowe.

Od 19 lat IFIRMA SA dostarcza narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Mała księgowość jest prosta w obsłudze jak nigdy dotąd. Dzięki nam założysz firmę korzystając z interaktywnego wniosku CEIDG-1, wyszukasz odpowiednie kody PKD, a nasz program do faktur, pozwoli bezpłatnie wystawiać faktury. Możesz też skorzystać z aplikacji, dzięki której rozliczysz swój PIT.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close