Jak wypełnić VAT-R – wypełniamy druk deklaracji krok po kroku

Jak wypełnić VAT-R – wypełniamy druk deklaracji krok po kroku

Świeżo upieczone przedsiębiorstwa nie mają obowiązku rozliczania podatku VAT. W większości przypadków nowi przedsiębiorcy rezygnuje z tego zwolnienia już na początku swojej kariery i składają w Urzędzie Skarbowym formularz VAT-R.

Formularz VAT-R najlepiej złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym. Jeśli trafimy na życzliwego urzędnika, sprawdzi on czy nie popełniliśmy ewentualnych błędów. Alternatywą dla ręcznego wypisywania wniosku jest interaktywny kreator gotowych do wydruku plików PDF. W procesie wypełniania formularza VAT-R online pomoże nam system podpowiedzi, dzięki któremu ograniczymy możliwość popełnienia błędu do minimum.

Aby całkowicie rozjaśnić ów proces, opisaliśmy go poniżej 'krok po kroku’. Zaczynamy więc od początku.

A. CEL I MIEJSCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA ORAZ INFORMACJA DOTYCZĄCA WŁAŚCIWOŚCI NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO

4. W części tej niewiele trzeba tłumaczyć, jest ona krótka i zrozumiała. Cele złożenia dokumentu są dwa – rejestracja jako podatnik VAT lub aktualizacja formularza zgłoszeniowego VAT-R.

6. Sprawa z naczelnikiem również nie powinna przysporzyć problemów – należy sugerować się Urzędem Skarbowym, w którym mamy zamiar zarejestrować się jako płatnik podatku VAT. Jeśli jest to np. Urząd skarbowy w Jeleniej Górze, wpisujemy: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze.

Pola 6 i 7 uzupełnia się wyłącznie wówczas, gdy adres zamieszkania przedsiębiorcy znajduje się poza granicami Polski.

Pola 8 i 9 wypełnia się tylko przy aktualizacji danych. Służą do informowania o zmianie Urzędu Skarbowego, do którego odprowadzany jest podatek VAT, co ma związek z ewentualną zmianą miejsca wykonywania działalności.

B. DANE PODATNIKA

Również ten etap nie powinien być problemem. Musimy jednak pamiętać, że rejestrując się jako vatowiec, pozostajemy osobą fizyczną. Zamiast numery REGON wpisujemy więc NIP itd. I jeszcze jedno – „osoba zagraniczna” – w świetle prawa jesteśmy nią, jeśli nie posiadamy stałego miejsca zamieszkania na terenie Polski.

C.1. OKOLICZNOŚCI OKREŚLAJĄCE OBOWIĄZEK PODATKOWY
Ogólne informacje

Trudności interpretacyjne zaczynają się właśnie w tym miejscu. Dlatego też skrupulatnie opiszemy proces wypełnienia drugiej strony dokumentu.

27. podatnik nie jest podatnikiem w rozumieniu art.15 ustawy

W myśl tej ustawy, osoba zakładająca pozarolniczą działalności gospodarczą jest podatnikiem. Pozostawia więc to pole puste.

28. podatnik posiada siedzibę lub miejsce stałego zamieszkania poza terytorium kraju

Proste, jeśli spełniamy jeden z powyższych warunków – zaznaczamy to pole, jeśli nie – pozostawiamy je puste.

29. podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą nie ma prawa do zwolnienia, o którym mowa w art.113 ust.1 lub 9 ustawy

Uprawniona do tego zwolnienia jest osoba zakładająca pozarolniczą działalności gospodarczą – nie zaznacza więc tego pola. Jeśli jednak planuje paranie się dostawą towarów – metali szlachetnych podlegających podatkowi akcyzowemu – zaznacza to pole. Robi to również gdy ma zamiar świadczyć usługi prawnicze bądź jubilerskie. Osoby, które zaznaczyły pole 28, zaznaczają także pole 29.

30. podatnik będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art.113 ust.1 lub 9 ustawy

Każdy drobny przedsiębiorca jest domyślnie zwolniony z bycia płatnikiem VAT. Opcja ta jest więc bardziej przydatna podczas aktualizacji niż podczas rejestracji jako vatowiec. Jeśli więc rejestrujemy się jako podatnik VAT, nie zaznaczamy tego pola.

31. podatnik będzie dokonywał (dokonuje) sprzedaży wyłącznie zwolnionej od podatku od towarów i usług na podstawie art.43 ust.1 pkt 1-2, 4-15 i art.82

Większość towarów i usług objęta jest podatkiem VAT. Jeśli więc nie będziemy sprzedawać tych nielicznych, nieopodatkowanych, pole zostawiamy puste. Towary i usługi zwolnione z VAT to np.: handel przedmiotami używanymi, prowadzenie kantoru walutowego, wykonywanie zawodu technika dentystycznego.

Pamiętajmy, że dokonując sprzedaży zwolnionej od podatku od towarów i usług, nie możemy wykonywać innej działalności (w ramach jednej firmy).

32. podatnik będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art.43 ust.1 pkt 3 ustawy

Jeśli jesteśmy rolnikiem-ryczałtowcem – zaznaczamy.

33. podatnik rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art.113 ust.1 lub 9 ustawy

ZAZNACZAMY – w końcu rejestrujemy się jako podatnik VAT, musimy więc zrezygnować z domyślnego podmiotowego zwolnienia, które nam przysługuje.

34. podatnik rezygnuje (zrezygnował) ze zwolnienia, o którym mowa w art.43 ust.1 pkt 3 ustawy

Jeśli jesteś rolnikiem-ryczałtowcem i chcesz zrezygnować ze zwolnienia, zaznaczasz to pole.

35. podatnik traci (utracił) zwolnienie, o którym mowa w art.113 ust.1 lub 9 ustawy

Prawo do zwolnienia z VAT możemy utracić po przekroczeniu limitu sprzedaży, który w skali 12 miesięcy wynosi 150 000 zł. Jeśli stało się tak w naszym przypadku, zaznaczamy tę opcję.

36. podatnik będzie dokonywał (dokonuje) sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju zgodnie z art.24 ust.4 ustawy

Jeśli opłacamy podatek VAT w innym kraju Unii Europejskiej, a towar nim opodatkowany wysyłamy do Polski, zaznaczamy tę opcję.

37. podatnik rezygnuje (zrezygnował) z opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraj zgodnie z art.24 ust.7 ustawy

Jeśli rezygnujemy z opcji nr 36 – zaznaczamy tę opcję.

38. Data

W polu tym podajemy dzień, miesiąc i rok, od którego będziemy korzystać, utracimy prawo lub zrezygnujemy ze zwolnienia. Mówiąc inaczej, podajemy datę, od której wchodzą w życie opcje z pól od 27 do 37.

39. Obowiązek podatkowy u małych podatników

1. podatnik wybiera (wybrał) metodę kasową
W tym przypadku należy ustalić moment, w którym następuje zobowiązanie względem Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT. Po wybraniu takiej metody, zobowiązanie, o którym mowa, nastąpi w dniu opłacenia towaru/usługi, czyli w praktyce np. 2 tygodnie po wystawieniu faktury. Również pomniejszenie zobowiązania z tytuły VAT następuje dopiero w momencie opłacenia zakupionych towarów, materiałów, czy usług.

2. Jeśli sprzedaż brutto z minionego roku przekroczy granicę 1 200 000 euro, podatnik traci prawo do prowadzenia metody kasowej.

3. Jeśli rezygnujemy z metody kasowej – zaznaczamy tę opcję.

Nie trzeba jednak wybierać metody kasowej i pozostawić wszystkie 3 pola niezaznaczone. Metoda kasowa nie jest dostępna dla OSÓB KARZYSTAJĄCYCH Z KSIĘGOWOŚCI INTERNETOWEJ.

44. Deklaracje kwartalne

Wybierając podatek VAT, mamy możliwość rozliczania się co kwartał. Jest to o tyle wygodne, że ilość deklaracji składanych w ciągu roku zmniejsza się do 4. Co więcej, przez dłuższy czas na naszym koncie firmowym pozostaje więcej pieniędzy.

47. Szczególne procedury

Pozycja 1 i 2 dotyczy taksówkarzy, natomiast 3 i 4 – wszelakich handlarzy złotem.

C.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA DEKLARACJI

50. VAT-7 składamy jeśli chcemy rozliczać się co miesiąc.

51. VAT-7K składamy jeśli chcemy rozliczać się co kwartał.

52. VAT-7D nie dotyczy małych podatników, nie przejmujmy się więc tą opcją.

53. VAT-8 odnosi się do podatników, którzy nie muszą składać żadnej z wymienionych deklaracji. Są to np. osoby importujące towary z Unii Europejskiej.

54. VAT-12 wybierają taksówkarze, którzy w polu 47 części C.1 wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu.

C.3. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA TRANSAKCJI WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH

59. podatnik podlegający obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT czynny będzie dokonywał lub dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (…)

Jeśli planujemy wewnątrzwspólnotową dostawę/nabycie towarów lub import/eksport usługi – zaznaczamy.

60. podatnik niepodlegający obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT czynny lub osoba prawna niebędąca podatnikiem w rozumieniu art.15 ustawy będzie dokonywał lub dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Zaznaczamy, jeśli nie jesteśmy podatnikami VAT, ale kupujemy towary na terenie krajów unijnych (oprócz Polski).

61. podatnik niepodlegający obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT czynny będzie świadczył lub świadczy usługi, do których stosuje się art.100 ust.1 pkt 4 ustawy (…)

Zaznaczamy jeśli nie jesteśmy vatowcami i chcemy importować/eksportować usługi opodatkowane VAT.

63. podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE zaprzestał dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw oraz wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów oraz świadczenia usług (…)

Zaznaczamy (we wniosku aktualizującym), jeśli jesteśmy vatowcami i przestajemy dokonywać czynności zadeklarowanych uprzednio w polu 59.

D. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA

Z tą częścią nie powinno być problemu. Dla pewności – nie ma obowiązku posiadania firmowego telefonu oraz adresu e-mail. Jakkolwiek zachęcamy do

To już tylko kilka pól, które nie powinny nikomu sprawić problemu.

Część E przeznaczona jest dla pracowników Urzędu Skarbowego, zostawiamy więc ją w spokoju.

Od 19 lat IFIRMA SA dostarcza narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Mała księgowość jest prosta w obsłudze jak nigdy dotąd. Dzięki nam założysz firmę korzystając z interaktywnego wniosku CEIDG-1, wyszukasz odpowiednie kody PKD, a nasz program do faktur, pozwoli bezpłatnie wystawiać faktury. Możesz też skorzystać z aplikacji, dzięki której rozliczysz swój PIT.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close