Kiedy opłacać ryczałt?

Kiedy opłacać ryczałt?

Duże znaczenie mają ustalenia zawarte w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

Według tych przepisów, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają, otrzymane lub postawione do użytku podatnika w ciągu roku kalendarzowego, pieniądze i wartości pieniężne, a także wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Przychodem nie jest przychód, który stał się należny z powodu upływu terminu płatności lecz w rzeczywistości zapłacony jeszcze nie został.

 

Składnikiem przychodu uzyskanego z najmu przez wynajmującego nie będą ponoszone przez najemcę opłaty związane z przedmiotem najmu np. czynsz płacony w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej, abonament za istniejące w lokalu mieszkaniowym media, a także inne opłaty ustalane ryczałtowo, jak również opłaty za rozmowy telefoniczne przeprowadzane z aparatu telefonicznego zainstalowanego w wynajmowanym lokalu, wodę, energię elektryczną oraz gaz, które nie są ustalane w sposób ryczałtowy), jeżeli w umowie stoi, że najemca zobowiązuje się do ich ponoszenia. Opłaty te nie mieszczą się bowiem w pojęciu świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

Podatek zryczałtowany trzeba obliczać i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego do dnia 20 następnego miesiąca, który następuje po miesiącu, którego podatek dotyczy. Wyjątek dotyczy jedynie grudnia. Za grudzień podatek trzeba wpłacić w terminie złożenia zeznania rocznego (31 stycznia).

 

Podatnicy regulujący należność za ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie składają deklaracji w trakcie roku podatkowego. Robią to po zakończeniu roku podatkowego – wykazują wysokość uzyskanych przychodów w składanym do końca stycznia zeznaniu na formularzu PIT-28. Zeznanie dotyczące wielkości uzyskanego przychodu, wysokości poczynionych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatnicy są zobowiązani do złożenia w urzędzie skarbowym do 31 stycznia kolejnego roku. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych biorący się z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok podatkowy, chyba że naczelnik urzędu skarbowego zadecyduje inaczej i określi inną wysokość podatku. W przypadku niezłożenia zeznania o wysokości osiągniętego przychodu, dokonanych odliczeniach i kwocie należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Od 19 lat IFIRMA SA dostarcza narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Mała księgowość jest prosta w obsłudze jak nigdy dotąd. Dzięki nam założysz firmę korzystając z interaktywnego wniosku CEIDG-1, wyszukasz odpowiednie kody PKD, a nasz program do faktur, pozwoli bezpłatnie wystawiać faktury. Możesz też skorzystać z aplikacji, dzięki której rozliczysz swój PIT.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close