Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Trzon opodatkowania tworzy tu przychód niepomniejszony o koszty jego uzyskania.

 

Podatnicy, których obejmuje ta forma opodatkowania zobowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy. Tak mówi ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym także, gdy wspomniana działalność jest prowadzona w postaci spółki cywilnej osób fizycznych bądź też spółki jawnej osób fizycznych.

 

W 2011 r. ryczałt mogli opłacać podatnicy, którzy w 2010 r. uzyskali przychody z działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro (591 975 zł) albo uzyskali przychody jedynie z działalności wykonywanej w formie spółki, natomiast suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie będzie wyższa niż kwota 150 000 euro (591 975 zł).

Ryczałt opłacać mogą także płatnicy podatku, którzy zaczną prowadzenie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej. Nie ma tu znaczenia wysokość przychodów. Żeby rozliczać się w formie ryczałtu ewidencjonowanego trzeba zgłosić w urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w takiej formie.

 

Oświadczenie za dany rok podatkowy osoba zainteresowana składa w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Podatnik, który zaczyna prowadzenie działalności gospodarczej w ciągu roku podatkowego – o wyborze tej formy informuje urząd skarbowy w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeśli do dnia 20 stycznia roku podatkowego osoba nie zgłosił zakończenia (zawieszenia bądź likwidacji) działalności gospodarczej lub nie wybierze innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki oświadczenie musi zostać złożone przez każdego wspólnika do urzędów skarbowych właściwych ze względu na miejsca zamieszkania każdego ze wspólników.

 

W przypadku zarejestrowania działalności gospodarczej i jej rozpoczęcia w trakcie roku podatkowego oraz niezłożenia w wyznaczonym terminie wspomnianego oświadczenia – podatnik jest zobowiązany do założenia właściwych ksiąg i opłacania podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym.

Od 19 lat IFIRMA SA dostarcza narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Mała księgowość jest prosta w obsłudze jak nigdy dotąd. Dzięki nam założysz firmę korzystając z interaktywnego wniosku CEIDG-1, wyszukasz odpowiednie kody PKD, a nasz program do faktur, pozwoli bezpłatnie wystawiać faktury. Możesz też skorzystać z aplikacji, dzięki której rozliczysz swój PIT.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close