Karta podatkowa

Karta podatkowa

Od 1 stycznia 2019 roku podatnik może dokonać zmiany formy opodatkowania na:

  • kartę podatkową – w terminie do 20 stycznia lub przed rozpoczęciem działalności,
  • na inne formy opodatkowania – w terminie do 20 stycznia, jeżeli w poprzednim roku podatnik opodatkowany był w formie karty podatkowej

Karta podatkowa jest jedną z form opodatkowania spółek cywilnych osób fizycznych oraz działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne. Ten prosty sposób przeznaczony jest jedynie dla właścicieli niewielkich zakładów usługowych, wytwórczo-usługowych i handlowych. Za pomocą karty podatkowej możliwe jest opodatkowanie usług zegarmistrzowskich, tapicerskich, krawieckich, handlu detalicznego czy, częściowo, rolnictwa i innych.

Dokumentacja i rozliczenie roczne

Podatnicy, którzy prowadzą działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej, są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych w ciągu roku oraz wyliczania zaliczek na podatek dochodowy. W przypadku, gdy podatnik, który rozlicza się w formie karty podatkowej, zostanie płatnikiem VAT, zobowiązany jest do prowadzenia ustawowo wymaganej ewidencji sprzedaży i zakupu VAT (tzw. ewidencja VAT). Obowiązkowe jest również pięcioletnie (licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę) przechowywanie kopii wystawionych rachunków lub faktur (w kolejności numerów).

Po zmniejszeniu o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne kwoty podatku, którą ustalił urząd skarbowym, konieczne jest jej uiszczenie.  Podatek należy opłacić do siódmego  dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wpłacany jest podatek. Należy jednak pamiętać, iż terminem, do którego należy opłacić podatek za miesiąc grudzień, jest 28 grudnia.

PIT-16A to roczne zeznanie podatkowe, do którego złożenia (w terminie do końca stycznia) zobligowani są podatnicy rozliczający się na podstawie karty podatkowej.  W zeznaniu należy wykazać składki zdrowotne zapłacone w poszczególnych miesiącach i odliczone od karty podatkowej. Minusem wyboru tej formy opodatkowania jest brak możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub jako osoby samotnie wychowujące dzieci.

Warunki rozliczenia w formie karty podatkowej

Osoby, które chcą rozliczać się na podstawie karty podatkowej, muszą spełnić kilka następujących warunków:

  • działalność, którą chce prowadzić podatnik musi być wymieniona w załączniku nr 3 do Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
    osoby fizyczne z dnia 20 listopada 1998 (załącznik nr 1);
  • prowadzący działalność nie może korzystać z usług innych firm, ani zatrudniać osób na umowę zlecenia i o dzieło do wykonywania prac związanych ze swoją działalnością. Możliwe jest natomiast zatrudnianie osób na umowę o pracę;
  • współmałżonek nie może prowadzić działalności gospodarczej w tym samym zakresie. Współmałżonek może pracować razem z podatnikiem, jednak bez posiadania swojej firmy, której działalność jest taka sama jak podatnika lub się z nią pokrywa;
  • produkcja i świadczenie usług na rzecz innych firm jest niedozwolona. Jedynymi odbiorcami mogą być osoby indywidualne.

Wysokość podatku

Po złożeniu w urzędzie skarbowym odpowiedniego wniosku o zastosowanie karty podatkowej, podatnik otrzymuje od Naczelnika urzędu skarbowego decyzję, która uwzględnia wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej – odrębnie na każdy rok podatkowy. W przypadku, gdy działalność gospodarcza prowadzona jest w formie spółki, decyzja uwzględnia jej wszystkich wspólników. Wysokość podatku obliczanego na podstawie karty podatkowej zależna jest od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości miejscowości, w której jest prowadzona, oraz liczby zatrudnionych osób – Załącznik nr 1.

Od 19 lat IFIRMA SA dostarcza narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Mała księgowość jest prosta w obsłudze jak nigdy dotąd. Dzięki nam założysz firmę korzystając z interaktywnego wniosku CEIDG-1, wyszukasz odpowiednie kody PKD, a nasz program do faktur, pozwoli bezpłatnie wystawiać faktury. Możesz też skorzystać z aplikacji, dzięki której rozliczysz swój PIT.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close