Podatek liniowy

Podatek liniowy

Podatek liniowi stanowi 19% dochodu. Podatek jest stały, bez względu na wysokość uzyskanego dochodu. Jednakże, przedsiębiorca obierający tę formę opodatkowania musi liczyć się z tym, iż nie będzie miał możliwości stosowania ulg podatkowych. Nie będzie mógł też dokonywać wspólnego rozliczenia podatkowego z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku samotnego rodzica).

Wybranie podatku liniowego, jako sposobu opodatkowania działalności gospodarczej, następuje poprzez złożenie w dowolnym urzędzie miasta/gminy wniosku CEIDG-1.

Terminy

Podatek liniowy

Przedsiębiorca, który właśnie założył własną firmę, oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym powinien złożyć do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. W przypadku, gdy przedsiębiorca spóźni się ze złożeniem oświadczenia o wyborze podatku liniowego (lub nie złoży żadnego oświadczenia), dochody z działalności automatycznie będą rozliczane na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej.

Na tym samym oświadczeniu można również dokonać wyboru okresów rozliczeniowych (miesięcznych lub kwartalnych). O wybranym terminie płatności pierwszej zaliczki należy powiadomić US do 20-tego dnia lutego nowego roku lub 20-tego dnia następnego miesiąca po rozpoczęciu działalności. W przypadku niezłożenia oświadczenia o wyborze terminu rozliczenia, przedsiębiorca zmuszony będzie rozliczać się miesięcznie.

Złożone oświadczenia obowiązują również w latach następnych. Stan ten ulegnie zmianie w przypadku, gdy przedsiębiorca:

  • utraci prawo do rozliczania się podatkiem liniowym bądź,
  • złoży oświadczenia o wyborze innej formy opodatkowania  i uczyni to w terminie do 20-tego stycznia roku, którego ma dotyczyć zmiana formy.

Podatek liniowy – ograniczenia

Nie wszyscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą mogą rozliczać się na podstawie podatku liniowego. Takiej możliwości nie mają podatnicy, którzy osiągają  przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy:

  • podatnik wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy bądź
  • podatnik wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym.

Wówczas, podatek liniowy, jako metoda opodatkowania działalności gospodarczej, może zostać wybrany dopiero po pełnym roku kalendarzowym wykonywania działalności gospodarczej na innych zasadach. W praktyce więc to obostrzenie czasowe wynosi ponad rok.

Utrata prawa do rozliczania się według podatku liniowego

Jeśli w trakcie prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem liniowym, podatnik rozpoczął również osiąganie przychodów ze świadczenia  wymienionych wyżej czynności na rzecz byłego pracodawcy, traci on prawo do rozliczania dochodów z całego roku i musi rozliczyć się według skali podatkowej. Wówczas konieczne  jest wyliczenie zaliczek od początku roku według zasad ogólnych oraz zapłata odsetek za zwłokę od ewentualnych zaległości z tytułu tak obliczonych zaliczek.

Zdecydowanie się na świadczenie wyżej wymienionych czynności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, jest również sposobem na  rezygnację z podatku liniowego już w trakcie trwającego roku podatkowego.  Są sytuacje, w których podatnik w trakcie roku z różnych względów chciałby dokonać rezygnacji z podatku liniowego.

Opłacalność wyboru podatku liniowego

Opłacalność (realna wysokość podatku do zapłaty po uwzględnieniu wszelkiego rodzaju odliczeń), ilość koniecznych do wykonania czynności księgowo-formalnych oraz możliwości i ograniczenia jakie nakładają przepisy, to tylko kilka czynników, które należy uwzględnić przy dokonywaniu wyboru formy opodatkowania.

Obsługa księgowa. Podatkiem liniowym mogą być opodatkowane dochody ustalone na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR) bądź te ustalone na podstawie pełnych ksiąg rachunkowych (taka forma wymagana jest ze względu na osiąganie obrotu o określonej wysokości).

Wybór podatku liniowego jako metody opodatkowania, uniemożliwia korzystanie z ulg podatkowych oraz preferencyjnych rozliczeń dochodów ze współmałżonkiem lub dzieckiem. Ograniczenie to dotyczy również dochodów spoza działalności gospodarczej. Niemożliwe jest także stosowanie ulg i preferencji również wobec pozostałych dochodów.

Rachunek ekonomiczny. Od 2009 roku obowiązuje nowa skala podatkowa – jest to 18% i 32% – z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku oraz nowego progu 85 528,00 zł dla stawki 32%. W przypadku podatku liniowego nic nie uległo zmianie. Podatek wynosi 19% od podstawy opodatkowania.

Wyliczając opłacalność metody należy uwzględnić trzy podstawowe czynniki:

  • wysokość dochodu po odjęciu zapłaconych składek społecznych: aby podatek liniowy zaczął być opłacalny, podstawa musi przekraczać 90 tysięcy. Wynika z tego, iż podatek liniowy jest korzystny wyłącznie dla osób, które osiągają duże dochody w trakcie roku i nie mają potrzeby wykorzystywania aktualnie obowiązujących ulg podatkowych;
  • wysokość dochodów z innych źródeł (liczonych według skali), które, po zsumowaniu z dochodem z działalności gospodarczej, mogą przekroczyć pierwszy próg podatkowy i spowodować konieczność dopłaty podatku, zarówno od dochodów z działalności, jak i z pracy (to sytuacja, która często występuje w przypadku prowadzenia działalności i jednoczesnej umowy o pracę, zlecenia czy o dzieło);
  • możliwość wykorzystania ulg podatkowych, zmniejszających podstawę opodatkowania i podatek dochodowy w sytuacji, w której wybralibyśmy podatek według skali.

Od 19 lat IFIRMA SA dostarcza narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Mała księgowość jest prosta w obsłudze jak nigdy dotąd. Dzięki nam założysz firmę korzystając z interaktywnego wniosku CEIDG-1, wyszukasz odpowiednie kody PKD, a nasz program do faktur, pozwoli bezpłatnie wystawiać faktury. Możesz też skorzystać z aplikacji, dzięki której rozliczysz swój PIT.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close