Co warto wiedzieć

Spółka cywilna

Definicja spółki cywilnej Spółka cywilna stanowi umowę przedsiębiorców. W wyniku jej zawarcia, przedsiębiorcy zobowiązują się do wspólnego działania w określonym celu. Spółka cywilna nie stanowi odrębnego podmiotu w obrocie gospodarczym. Umowa spółki Forma umowy Umowę spółki musi być zawarta w formie pisemnej. Ważne, aby zawierała co najmniej następujące elementy: nazwę, listę wspólników, przedmiot działalności, wartość i rodzaj wkładu wspólników, a także czas zawarcia umowy. Umowa...

Czytaj dalej

Obowiązki zwiazane z działalnością gospodarczą

Złożenie wniosku CEIDG-1 nie jest jedyną formalnością, której musi dopełnić przyszły przedsiębiorca. Mimo uproszczenia procedur, konieczne jest jeszcze załatwienie kilku spraw: Urząd skarbowy Numer NIP W momencie założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się numerem firmy. W przypadku zgubienia potwierdzenia nadania numeru NIP, w Urzędzie Skarbowym należy złożyć formularz NIP-5. Wówczas wydany zostanie duplikat potwierdzenia nadania NIP. Wybór...

Czytaj dalej

Symbole PKD – na wszelki wypadek

W momencie zakładania własnej działalności gospodarczej, warto zastanowić się nad dodatkowymi możliwymi przychodu i dokonać ich zgłoszenia obok planowanej działalności głównej. Może to znacznie ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w przyszłości. Poniżej znajduje się lista numerów PKD dla nadzwyczajnych, ale prawdopodobnych sytuacji. HANDEL 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach. 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy...

Czytaj dalej

Tryb składania CEIDG

Tryb składania wniosku CEIDG-1 Wniosek CEIDG-1 można złożyć w 4 trybach: Złożenie formularza papierowego przez przedsiębiorcę – osobiście lub przez notarialnie upoważnionego pełnomocnika. Wysłanie formularza papierowego listem poleconym wraz z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy. Wypełnić wniosek telefonicznie podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem Centrum Pomocy Przedsiębiorcy (tel. 801-055-088). Wysłanie elektronicznie formularza podpisanego bezpiecznym...

Czytaj dalej

Co to jest jednoosobowa działalność gospodarcza?

Według definicji, działalność gospodarcza jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, jest nią również poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych – prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych). Według innej definicji, za działalność gospodarczą uznaje...

Czytaj dalej

Serwis VAT-R

Zapraszamy do wypełnienia deklaracji VAT-R z naszą pomocą. Interaktywny formularz VAT-R pozwoli łatwo zgłosić firmę do VAT. Nasi eksperci online wpierają proces wypełniania dekalaracji VAT-R.

Od ponad 15 lat Power Media S.A. - dostarcza tysiącom polskich firm narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Mała księgowość jest prosta w obsłudze jak nigdy dotąd. Dzięki nam założysz firmę korzystając z interaktywnego wniosku CEIDG-1, wyszukasz odpowiednie kody PKD, a nasz program do faktur, pozwoli bezpłatnie wystawiać faktury. Możesz też skorzystać z aplikacji, dzięki której rozliczysz swój PIT.