Skala podatkowa

Skala podatkowa

Przy dokonywaniu rozliczeń według skali podatkowej, podstawę opodatkowania stanowi dochód, czyli różnica między przychodem z działalności gospodarczej a kosztami uzyskania tegoż przychodu. Dochód ustala się na podstawie prowadzonej Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) firmy. Przy zastosowaniu opodatkowania według skali podatkowej, podatnik ma możliwość dokonania odliczenia strat z lat ubiegłych oraz zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne od uzyskanego dochodu. Po dokonaniu odliczeń dochód stanowi podstawę obliczenia podatku według odpowiedniego progu:

Podstawa obliczenia podatku w złotych: Podatek wynosi:
do 85.528 17% –  525 zł 12 gr (kwota zmniejszająca podatek)
ponad 85.528 14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Od podatku odliczyć można zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne (w części, która przysługuje do odliczenia, czyli 7,75% podstawy wymiaru), różnica stanowi kwotę podatku od początku roku. Po odjęciu od tej kwoty zaliczek za poprzednie miesiące otrzyma się zaliczkę za jeden miesiąc.

Podatnik ma obowiązek wpłacenia należnej zaliczki na podatek dochodowy w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu (kwartale) rozliczeniowym. Podatnik nie składa miesięcznej deklaracji podatkowej.

Jeżeli dochód nie przekroczy w ciągu roku kwoty 3089 zł (kwota wolna od podatku), zaliczka  na podatek dochodowy nie wystąpi.

Podatek dochodowy – termin rozliczenia

Wybranie rozliczenia według skali podatkowej, jako sposobu opodatkowania działalności gospodarczej, następuje poprzez złożenie w dowolnym urzędzie miasta/gminy wniosku CEIDG-1.

W przypadku, gdy podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – oświadczenie o wyborze podatku liniowego składa do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Wybierając zasady ogólne można zdecydować się na miesięczny bądź kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Zmiany sposobu wpłaty zaliczki należy dokonać do 20 lutego każdego roku podatkowego. Jeśli rozpoczęcie działalności gospodarczej wypada w trakcie roku, wspomniane zawiadomienie należy złożyć do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej lub zmieniające formę opodatkowania z ryczałtu ewidencjonowanego czy karty podatkowej na zasady ogólne,  muszą zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w terminie 20 dni od dnia jej założenia.

Po zakończeniu roku podatkowego, podatnik musi złożyć swoje zeznanie roczne – PIT-36/PIT-36L – o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty, w terminie do 30 kwietnia następnego roku oraz do zapłaty różnicy podatku.

Od 19 lat IFIRMA SA dostarcza narzędzia pomocne w prowadzeniu własnego biznesu. Mała księgowość jest prosta w obsłudze jak nigdy dotąd. Dzięki nam założysz firmę korzystając z interaktywnego wniosku CEIDG-1, wyszukasz odpowiednie kody PKD, a nasz program do faktur, pozwoli bezpłatnie wystawiać faktury. Możesz też skorzystać z aplikacji, dzięki której rozliczysz swój PIT.

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close